training-header.jpg

HathiTrust

HathiTrust

February 6, 2013 - Online via WebEx

Presentation

HathiTrust - Jeremy York, University of Michigan